Seoladh na nGamhna

Tráthnóinín déanach is mé gan mhairg
Ag seoladh na ngamhna fén bhfásach,
'Sea do dhearcas-sa chugham an cúilfhionn greannta
Go ciúin, tais, banúil, náireach.
D'fhiosraíos fhéin go séimh den ainnir
Ar aon ní thar lear a tháinig:
Ag lorg na ngamhna 'sea dh'fhágas an baile
Is ceann ní bhfaighidh go lá dhíobh.

Ag lorg na ngamhna 'sea chuireasa mo leanbh
Is níor tháinig sí in am ná i dtráth chugham
Mar bhí Traolach roimpi ag poinnte an ghleanna
'S Peadar Ó Dubhda an sárfhear.
Sin iad atá i gcónaí i ndiaidh an ainnir
Is a rian go cuirfidh sí go brách di
Is má thá dlí le fáil sa tír seo ina bhfuilim
Bainfidh mé sásamh mo ghrá dhi.

Tá crainnín cumhra i lúib na coille
Is raghaimid araon go lá ann,
Mar a mbeidh ceol binn na n-éan dar síorchur a chodladh
Is geobhaimid na gamhna amárach.
Gheobham cead saor ó mhaor na coille
Féar a thabhairt go lá dhóibh.
Is is ag scarúint óna chéile dhúinn chugainn araon ar maidin
Seo póg agus barraí beag na lámh duit.

Is b’fhéidir le hÍosa fá Oíche Nollag
Go mbeimis araon in ann pósadh
I seoimrín naofar ar thaobh an ghleanna
‘S an Bhrídeach ag ól ár sláinte
Beidh beoir againn á líonadh croí gan dochma
Agus gloine den fíon dhonn Spáinneach
Beidh púins againn á roinnt le linn dul a chodladh
Is gheobhaimid na gamhna amárach.

Seán Mac Craith - Seoladh na nGamhna

Téama an Amhráin